Friday, December 09, 2011

Panuntunan ng Laro Para sa mga Lalaking Iibig sa mga Babaeng-babae

Saw this poem for Berso sa Metro this morning at the LRT on the way to school.


Panuntunan ng Laro Para sa mga Lalaking Iibig sa mga Babaeng-babae
by Gioconda Belli


Ang lalaking iibig sa aki'y
dapat marunong humaplos sa kurtina ng balat,
makita ang karaniwan kong mata,
at makikilala yaong namumugad sa akin,
ang transparenteng maya ng paglalambing.

Ang lalaking iibig sa aki'y
di ako iibigin bilang isang kalakal
o kaya'y ipagyayabang na parang tropeo,
mananatili sa aking piling
taglay ang pag-ibig kong
nadarama kapag siya'y kapiling.

No comments:

Post a Comment